Nová vyhláška o energetické náročnosti budov od 1.9.2020

Nová vyhláška o energetické náročnosti budov od 1.9.2020

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov týkající se energetické náročnosti budov plně nahradí současnou vyhlášku známou pod číslem 78/2013 Sb. Nová vyhláška č. 264/2020 Sb. byla vydána v reakci na další požadavky ze strany Evropské komise na...
Výběrové řízení na opravy v SVJ

Výběrové řízení na opravy v SVJ

společenství vlastníků není veřejným zadavatelem, tedy subjektem, který by musel respektovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Společenství vlastníků tedy nemusí v zásadě pořádat výběrová...
Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

17.3.2020, Zdroj: Česká asociace úklidu a čištění (http://www.cac-clean.cz/) OBSAH Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem Dokumenty Podle CDC US (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) je proti koronaviru účinný...
Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Příklad, který jsme řešili v jednom domě. V rámci hlasování per rollam bylo odevzdáno 70 % hlasovacích lístků, 30 % vlastníků lístek neodevzdalo. Můžeme tedy kalkulovat s účastí 70 % a z toho vypočítávat jednotlivé výsledky? Nebo se počítá vždy s účastí 100 %? Kam pak...
Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu. Vodoměr na teplou i na studenou vodu má tuto lhůtu 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z toho plyne, že pokud má vodoměr prošlou lhůtu ověření, musí se...
Prohlášení vlastníka – jak na něj?

Prohlášení vlastníka – jak na něj?

Prohlášení vlastníka je právním jednáním vlastníka nemovitosti nebo jiné oprávněné osoby, které směřuje k rozdělení nemovitosti na jednotky, ať už bytové (tj. byty) či nebytové (například kanceláře). Jedno vlastnické právo k nemovité věci – tedy typicky budovy se tak...
Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Pokud dojde k vymezení jednotek v domě a jednotliví spoluvlastníci se stanou vlastníky jednotek tak, že vznikne alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři mají být ve vlastnictví tří různých vlastníků, musí dle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku prohlášení obsahovat i...
Úhrada pro neodečtený byt

Úhrada pro neodečtený byt

Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění dle přílohy č. 2 a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění...
Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele

Prokazování skutečného majitele právnické osoby Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018...
Hlasování SVJ o revitalizaci

Hlasování SVJ o revitalizaci

Dotaz: Společenství vlastníků uvažuje o revitalizaci domu. Součástí bude též zateplení obvodového pláště domu. Někteří vlastníci jednotek s takovým řešením nesouhlasí. Ve smyslu § 2 odst. 5, písm. a/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Společně s novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost výborů SVJ, konkrétně zákonná odpovědnost členů výborů vyplývající z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností...
Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může mít příjmy z pronájmů např. společných prostor. Tento příjem může SVJ svým vlastníkům vyplatit, nebo může rozhodnout, že příjem bude ponechán v SVJ například jako záloha na budoucí opravy společného majetku. Z daňového hlediska není...
Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis změny. Formulář najdete na těchto stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář má název: Inteligentní formulář Podání je buď v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu nebo přes...