Nová vyhláška o energetické náročnosti budov od 1.9.2020

Nová vyhláška o energetické náročnosti budov od 1.9.2020

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov týkající se energetické náročnosti budov plně nahradí současnou vyhlášku známou pod číslem 78/2013 Sb. Nová vyhláška č. 264/2020 Sb. byla vydána v reakci na další požadavky ze strany Evropské komise na...
Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

17.3.2020, Zdroj: Česká asociace úklidu a čištění (http://www.cac-clean.cz/) OBSAH Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem Dokumenty Podle CDC US (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) je proti koronaviru účinný...
Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu. Vodoměr na teplou i na studenou vodu má tuto lhůtu 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z toho plyne, že pokud má vodoměr prošlou lhůtu ověření, musí se...
Úhrada pro neodečtený byt

Úhrada pro neodečtený byt

Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění dle přílohy č. 2 a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění...
Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele

Prokazování skutečného majitele právnické osoby Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018...
Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Společně s novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost výborů SVJ, konkrétně zákonná odpovědnost členů výborů vyplývající z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností...
Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může mít příjmy z pronájmů např. společných prostor. Tento příjem může SVJ svým vlastníkům vyplatit, nebo může rozhodnout, že příjem bude ponechán v SVJ například jako záloha na budoucí opravy společného majetku. Z daňového hlediska není...