Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

PER ROLLAM je písemné hlasování a je prováděno mimo svolané shromáždění, to znamená, že shromáždění se vůbec nekoná, hlasuje se písemnou formou, bez společné fyzické přítomnosti vlastníků. Způsobem PER ROLLAM se hlasuje tak, že členové společenství obdrží od...
Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo pro studenou nebo teplou vodu, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu uživatele. Obě měřidla tj. vodoměr na teplou i na studenou vodu mají lhůtu pro ověření 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z...