Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Původní ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. v § 1198 odst. 1 dříve ukládalo, že společenství vlastníků musí být založeno v případě, kdy je v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického...