Výběrové řízení na opravy v SVJ

Výběrové řízení na opravy v SVJ

Společenství vlastníků není dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů NENÍ veřejným zadavatelem, tedy takovým subjektem, který by měl povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. To znamená,...