Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Jaká je odpovědnost členů výboru za dluhy členů společenství vlastníků?   Společně se změnou v zákoně č. 89/2012 Sb. novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost členů výborů společenství vlastníků. Konkrétně tak vyplývá z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., ve...
Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může k různým účelům pronajímat společné prostory (např. domovní štít pro reklamu, nebo vyhradí část společných prostor k užívání třetím osobám apod.) Z pronájmů společných prostor SVJ pak plynou finanční příjmy. Ačkoli příjmy přichází na účet...
Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis dané změny. – návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Formulář je ke stažení na tomto odkazu: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář s názvem: INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ Podání můžete provést buď v listinné...