Statutární orgán SVJ

 

Společenství vlastníků je právnická osoba, která je založena pouze za  účelem zajišťování správy domu a pozemku. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění vlastníků, které tvoří všichni členové společenství vlastníků.

Statutární orgán SVJ je výkonným orgánem společenství vlastníků, který má pravomoci jednat navenek za společenství vlastníků a plnit úkoly jemu uložené shromážděním vlastníků. Statutární orgán SVJ je důležitý a nezbytný orgán, který zajišťuje celkové fungování společenství vlastníků.

 

Výbor

nejčastější variantou Statutárního orgánu SVJ je výbor, který je kolektivním orgánem – skládá se z více osob. Jednání navenek za SVJ činí předseda společenství vlastníků samostatně, kdy v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda nebo člen výboru. Jde-li o písemný právní úkon, tak ve většině případů musí být podepsán předsedou výboru nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Pokud nejsou stanoveny zvláštní požadavky, platí obecně, že každý člen výboru zastupuje společenství vlastníků samostatně. Stanovami též může být vymezena působnost pro každého člena výboru samostatně.

 

Předseda

méně častou variantou jednočlenný Statutární orgán SVJ, kterou tvoří jediná osoba – předseda společenství vlastníků. Tato varianta musí být povolena stanovami společenství vlastníků.

 

Profesionální předseda

další variantou jednočlenného Statutárního orgánu SVJ a v posledních letech je to velmi oblíbená varianta, kdy společenství vlastníků volí za předsedu profesionála (profesionální firmu). Přečtěte si více o profesionálním předsedovi. Tato varianta též musí být povolena stanovami společenství vlastníků.

 

Ne-vlastník jednotky statutárním orgánem SVJ

Díky úpravě legislativy konkrétně občanského zákoníku (89/2012 Sb.), k jehož zásadní změně došlo od 1.1.2014, se řadí možnost, že členem statutárního orgánu společenství vlastníků může být i osoba, která nevlastní žádnou jednotku ve společenství vlastníků. To znamená, že od 1.1.2014 může být Statutárním orgánem SVJ zcela „cizí“ osoba, dokonce i osoba právnická.