Úvěr pro společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků je mnohdy postaveno před situaci, kdy na svém účtu nemá dostatek finančních prostředků pro opravy  rozsáhlejšího charakteru nebo se společenství vlastníků rozhodne, že bude dům revitalizovat či modernizovat a často nevědí, o kolik a za jakých podmínek smějí žádat.