Oznámení o rekonstrukci SVJ

Spousta vlastníku bytových jednotek provádí ve svých bytech rekonstrukce a různé stavební úpravy, různé velikosti, přičemž některé z nich mají vlastníci povinnost ohlásit stavebnímu úřadu anebo přímo vyžadují stavební povolení.

Tito vlastníci si však neuvědomují, že v každém případě mají povinnost učinit oznámení o rekonstrukci SVJ a to do rukou členům výboru SVJ.

Oznámení o rekonstrukci SVJ plyne z ustanovené § 1182 odst. 1 občanského zákoníku, který uvádí, že vlastník jednotky je povinen oznámit stavební úpravy, které hodlá v bytě provádět předem osobě odpovědné za správu čili výboru SVJ.

Dále je vlastník jednotky dle § 1182 odst. 2 občanského zákoníku, povinen umožnit přístup do bytu v souvislosti se stavebními úpravami a to z důvodu, aby bylo možné zkontrolovat, zda stavební úpravy nějakým způsobem negativně nezasahují nebo nepoškozují společné části domu, což by se tak dotýkalo i ostatních vlastníků v domě.

Osoba odpovědná za správu v této souvislosti může také požadovat po vlastníku jednotky, aby poskytnul příslušnou stavební dokumentaci, avšak v případě, že stavební zákon takovou dokumentaci vyžaduje.

Výše uvedené není plynoucí jen podle zákona, ale též z hlediska ohledu na ostatní v domě, z hlediska běžné lidské slušnosti a dobrých sousedských vztahů.

Oznámení o rekonstrukci SVJ by mělo být vyvěšeno na domovní nástěnce a mělo by v něm být uvedeno kdy rekonstrukce započne, kdy skončí a též je vhodné krátce popsat, jaké práce budou prováděny a přidat omluvu za hluk a zvýšenou prašnost v domě.

Dále je nutno podotknout, že co se týče rekonstrukcí uvnitř bytu v SVJ, tak dle § 1175 odst. 1 občanského zákoníku, má vlastník jednotky právo uvnitř stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části