Odměny výboru SVJ zdanění

Členové výboru společenství vlastníků za výkon své funkce ve většině případů pobírají nějakou odměnu.

Stejně jako jiné příjmy, také odměny výboru SVJ podléhají zdanění a také odvodům sociálního a zdravotního pojištění. S tím souvisí otázka jak a kolik je nutné odvádět?

Členové výboru společenství vlastníků jsou dle § 1205 občanského zákoníku členy orgánu právnické osoby. Příjmy členů orgánu právnické osoby, tedy odměny výboru SVJ jsou dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů tzv. příjmem ze závislé činnosti.

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Do 31.12.2020 bylo nutno nejprve spočítat superhrubý základ pro výpočet daně, čili nejprve stanovit, zda takový příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Daň z odměna za výkon funkce člena výboru společenství vlastníků se tedy počítala z hrubé mzdy zvýšené o částku odpovídající sociálnímu pojištění a zdravotnímu pojištění, které je z těchto příjmů povinen hradit zaměstnavatel. Tato legislativa však byla od 1.1.2021 zrušena, to znamená, že byla zrušena tzv. superhrubá mzda, čili výpočet daně se od 1.1.2021 počítá pouze z hrubého základu nezvýšeného o zdravotní a sociální pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.

 

Od 1.1.2021 platí, že pokud měsíční odměna za výkon funkce člena výboru SVJ nedosáhne částky 4.000 Kč (v jednom měsíci), tak bude podléhat pouze zdravotnímu pojištění. Pokud měsíční odměna bude činit 4.000 Kč a více (v jenom měsíci),  pak bude podléhat pojištění sociálnímu i zdravotnímu.

Daňovým základem tedy bude výše odměny stanovené v  hrubém. Záloha na daň z příjmů fyzických osob se vypočítá ze základu v hrubém, zaokrouhleném na celé stokoruny (nahoru). Výše srážkové daně činí 15 % z hrubého základu. Při výpočtu daně z příjmů je samozřejmě nutno zohlednit možné slevy na dani na základě podepsaného prohlášení poplatníka k dani (např. se může jednat o již nepracující důchodce nebo matky na mateřské dovolené bez výdělku).

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměny výboru SVJ podléhají zdravotnímu pojištění vždy, tedy když je  odměna za výkon funkce člena výboru společenství v jakékoliv výši.

Zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z hrubého základu a z toho 4,5% hradí zaměstnanec a 9% hradí zaměstnavatel.

Příklad: Odměna v hrubém stanovena na 3.000,- Kč / měsíčně, daňovým základem tedy je 3.000,- Kč, srážková daň ve výši 15 % bude 450,- Kč. Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5%) bude činit 135,- Kč, zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%) bude činit 270,- Kč.

 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměny výboru SVJ od 1.1.2021 podléhají sociálnímu pojištění pojištění pokud odměna v jednom měsíci pro jednoho člena výboru bude činit 4.000 Kč a více.

Sociální pojištění činí z hrubého základu 6,5 %, které hradí zaměstnanec a 24,8 %, které hradí zaměstnavatel.

Příklad: Odměna v hrubém stanovena na 4.000,- Kč / měsíčně, daňovým základem tedy je 4.000,- Kč, srážková daň ve výši 15 % bude 600,- Kč. Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5%) bude činit 180,- Kč, zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%) bude činit 360,- Kč. Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (6,5%) bude činit 260,- Kč, sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (24,8%) bude činit 992,- Kč.