Informace, články, novinky

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

17.3.2020, Zdroj: Česká asociace úklidu a čištění (http://www.cac-clean.cz/) Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je proti koronaviru účinný desinfekční roztok s “bělidlem” (např. SAVO) nebo alkoholové roztoky s nejméně 70% alkoholu. A samozřejmě I další...

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo pro studenou nebo teplou vodu, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu uživatele. Obě měřidla tj. vodoměr na teplou i na studenou vodu mají lhůtu pro ověření 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z...

Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele

Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018 ke zřízení nové evidence údajů o skutečném...

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Jaká je odpovědnost členů výboru za dluhy členů společenství vlastníků?   Společně se změnou v zákoně č. 89/2012 Sb. novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost členů výborů společenství vlastníků. Konkrétně tak vyplývá z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., ve...

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může k různým účelům pronajímat společné prostory (např. domovní štít pro reklamu, nebo vyhradí část společných prostor k užívání třetím osobám apod.) Z pronájmů společných prostor SVJ pak plynou finanční příjmy. Ačkoli příjmy přichází na účet...

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku – návrh

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku – návrh

  Domovní řád Společenství vlastníků čp.  ……. Domovní řád je upraven podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012. Sb. občanský zákoník ve znění souvisejících předpisů a Stanov „Společenství vlastníků“ (dále jen SVJ), jejichž je nedílnou součástí. Platnost...