Informace, články, novinky

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

17.3.2020, Zdroj: Česká asociace úklidu a čištění (http://www.cac-clean.cz/) Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je proti koronaviru účinný desinfekční roztok s “bělidlem” (např. SAVO) nebo alkoholové roztoky s nejméně 70% alkoholu. A samozřejmě I další...

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo pro studenou nebo teplou vodu, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu uživatele. Obě měřidla tj. vodoměr na teplou i na studenou vodu mají lhůtu pro ověření 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z...

Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele

Prokazování skutečného majitele právnické osoby Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018...

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Společně s novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost výborů SVJ, konkrétně zákonná odpovědnost členů výborů vyplývající z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností...

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může mít příjmy z pronájmů např. společných prostor. Tento příjem může SVJ svým vlastníkům vyplatit, nebo může rozhodnout, že příjem bude ponechán v SVJ například jako záloha na budoucí opravy společného majetku. Z daňového hlediska není...

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku – návrh

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku – návrh

Vy, kteří bydlíte v domech jako vlastníci bytových jednotek, můžete přemýšlet o pravidlech, která nastavíte nejen sami sobě pro lepší soužití, ale pro nájemníky bytů, které vlastník pronajímá. Návrh obsahuje takové znění Domovního řádu, které odpovídá současným...