Dotace SVJ

Stát již po dobu několika let podporuje společenství vlastníků a bytová družstva různými dotačními programy určenými pro bytové domy.

 

V podstatě existovaly dva základní dotační programy pro dotace SVJ a bytových družstev:

  1. Program: Integrovaný regionální operačního program (IROP)
  2. Program: Bytové domy bez bariér (BDBB)

 

Program IROP:

Program zaměřený na dotace SVJ v souvislosti s úsporami v energetické oblasti a současně pomáhá společenstvím vlastníků snižovat náklady spojené s energetickým výdejem např. při rekonstrukci domu, zateplování fasád, atp.

Tento program byl ukončen v listopadu roku 2020

Po roce 2020 by měl tento program kontinuálně přejít pod Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), které má dohodu s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) o převzetí dotací z programu IROP, pod názvem Nová zelená úsporám a to od poloviny roku 2021, který je zaměřen zejména na podporu vlastníků bytových domů.

 

Program BDBB (Bytové domy bez bariér):

Jak už samotný název programu napovídá, tento program je zaměřený na dotace SVJ při výstavbě takových prvků, které usnadňují přemísťování lidem se sníženou schopností pohybu (např. zcela nový výtah v domě, ve kterém výtah dříve nebyl, zlepšení přístupu do domů pomocí speciálních plošin).

Podrobné informace k podmínkám programu naleznete na stránkách MMR:
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021

 

MŽP chystá na výstavbu zelených střech miliardy korun

O toto adaptační opatření pro budovy se v posledních letech zvedl velký zájem. Střechy, které jsou porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky tomu, že se dešťová voda odpařuje, tak dochází k ochlazování okolí. Kromě toho také střechy porostlé vegetací nabízejí útočiště pro celou řadu druhů živočichů, a to zejména pro hmyz. 

Z těchto důvodů se vláda rozhodla pro podporu výstavby zelených střech. Toto opatření též napomáhá zmírnění dopadů změny klimatu.