Bytová družstva Brno a okolí

Bytové družstvo je druh družstva, které bezprostředně souvisí s bydlením. V obecné rovině je družstvo právnická osoba, která se  věnuje  podnikatelské činnosti a zajišťuje potřeby požadavky svých členů. 

Nejčastěji je bytové družstvo je zřízeno pro zajišťování bytových služeb svých členů. Takovéto družstvo musí vždy nést označení např „bytové družstvo Brno“ a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za jiným účelem, než je právě zajišťování bytových služeb členů družstva. Tímto zamezením podnikatelské činnosti se bytové družstvo např. Brno odlišuje od jiných typů družstev.

Funkce bytového družstva

 • Zajišťování bytových potřeb svých členů
 • Správa nemovitostí (domů), bytů a nebytových prostor, které vlastní jiné osoby (v omezeném rozsahu)
 • Provozování dalších činností, ve výjimečných případech i podnikatelských, a to za předpokladu, že neohrozí bytové potřeby svých členů; podnikatelská činnost navíc může být pouze vedlejší (nikoli hlavní).

Členství v bytovém družstvu

Členem bytového družstva např. Brno  může být jen osoba, která splní vkladovou povinnost, a to ve výši členského vkladu, které je stanovené ve ve stanovách bytového družstva. Stát se jím může fyzická i právnická osoba, pokud to není omezují stanovy bytového družstva. V případě manželů je zde tzv. společné členství v bytovém družstvu.

Hlavní práva a povinnosti členů bytového družstva

 • Právo uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou
 • Právo na stanovení nájemného
 • Povinnost hradit náklady na opravy či rekonstrukce těch domů, které obývají

Vyloučení členů bytového družstva

 • Pokud člen bytového družstva např. Brno l poruší některou z povinností, které vyplývají z nájmu.
 • Pokud byl člen odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal na některé z osob žijících v domě nebo jejich majetku, případně na celém družstvu.

 

Družstevní byt

Družstevní byt, případně družstevní nebytový prostor, je ten, který:

 • Nachází se v budově ve (spolu)vlastnictví bytového družstva
 • Je ve (spolu)vlastnictví bytového družstva a zároveň byl pronajat členovi družstva, který se podílel za pomoci členského vkladu na jeho pořízení (podílet se mohl i předchůdce nájemce)
 • Je umístěn v jiné nemovitosti než v té, kterou vlastní družstvo, avšak člen bytového družstva se na pořízení takového bytu podílel členským vkladem v rámci družstevní bytové výstavby; podmínkou je, aby bytové družstvo mělo k takovému bytu právo, jenž odpovídá věcnému břemenu

Smlouva o nájmu družstevního bytu

Mezi družstvem a jeho členem  musí být uzavřena nájemní smlouva, a to za podmínek, které stanovuje zákon o obchodních korporacích.

Máte dotaz pro bytová družstva Brno?

Kontakty

Hana Dušková
tel.: +420 720 301 964
e-mail: svjucetnictvi@seznam.cz
IČ: 02159210

Kde nás najdete

Kancelář: Příkop 843/4 – IBC
602 00 Brno

Kancelář